Van bestuderen naar begrijpen


Bijzonder

Dankjewel voor jullie solidariteit

Op 1 mei, "dag van arbeid", hebben we de 300ste donatie mogen ontvangen. Dankjewel Peter, Louise, Tiny, Inge, Toos, Ko, Sieger, Rene, Jan, Fred, Merijn, Cornelis, Jacques, Margo, Det, Roelof, Everdien, Ingrid, Arto, Johan, Chris, Mirjam, Piet, Liekle, Ardo, Els, Helga, Yvette, Frederik, Anton, Frank, Margriet, Alain, Gonnie, Anna, Peter Paul, Marianne, Ron, Erik, Cintha, en alle andere donateurs.


lees hier verder ...
Boeken

Heukels Flora van Nederland

Deze nieuwe 24ste druk van de standaard Flora van Nederland biedt de florist een ingang naar de meer dan 2000 plantensoorten die in Nederland in het wild zijn waar te nemen of zijn waargenomen. Met een uitgebreide inleiding over invasieve exoten worden ook aan deze soorten, die in een aantal gevallen onze eigen inheemse flora verdringen, recht gedaan. Immers het is van het grootste belang deze invasieven te herkennen en eventueel te bestrijden.

lees hier verder ...

Categorieën

Gastbloggers

Jaar