Hoofdgroepen plantengemeenschappen


Water
Moeras
Veen
Bron
Pionier
Grasland
Stuifduin
Zoom
Heide
Kwelder
Muur
Akker
Ruderaal
Ruigte
Kapvlakten
Struweel
Naaldbossen
Loofbossen

Een plantengemeenschap is een afgebakend deel van het vegetatiedek met een herkenbare structuur en min of meer vaste samenstelling van plantensoorten. Ze is het groene resultaat van bepaalde omgevingsfactoren, zoals zuurgraad, voedselrijkdom, waterhuishouding, landgebruik en beheer. Dit maakt dat een plantengemeenschap een goede monitor van de omgeving is.

Ga verder naar "Hoofdgroepen plantengemeenschappen"