Over ons


Stichting Planten Dichterbij
De websites Flora van Nederland, Florakompas en Flora determineren worden verzorgd door Stichting Planten Dichterbij. Deze stichting is gevestigd in Maastricht, Plein 1992 70F 6221JP , KvK-nummer 76114821. De missie van Stichting Planten Dichterbij is een zo breed mogelijk publiek te interesseren voor wilde planten. Onze visie is: meer kennis van en bekendheid met wilde inheemse planten betekent meer kwaliteit van leven. Deze activiteiten zijn met het in het leven roepen van de website Flora van Nederland in 2008 gestart door de biologen Maurice Martens en Herman van Wissen.

Online Flora
De website Flora van Nederland is een online zelfstudie systeem samengesteld door enthousiaste plantenliefhebbers. Flora van Nederland is een sectie van de Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging. Flora van Nederland beschrijft vooral de inheemse planten en plantengemeenschappen van het Nederlands- en Vlaamstalig gebied in Europa met 600 educatieve determinatie video’s, 700 plantensoorten en duizenden foto's met uitgebreide uitleg en tekeningen van plantenkenmerken, online verspreidingskaarten, leuke berichten en nog veel meer.

Leerzame determinatievideo's
Flora van Nederland maakt gebruik van in eigen beheer geproduceerde plantenpaspoorten met unieke determinatievideo's en foto's met uitgebreide uitleg en tekeningen om planten te leren herkennen. Onze video's blijken ook waardevol voor ondersteuning van natuureducatie, educatieprojecten, onderwijs en cursussen. Inmiddels worden onze determinatievideo's ingezet op enkele Universiteiten en HBO opleidingen. In 2020 hebben de Radboud Universiteit en Universiteit Maastricht een aantal determinatievideo's voor Engelstalig onderwijs geschikt gemaakt.
Flora van Nederland is gebaseerd op een indeling die grotendeels uitgaat van de Plantengemeenschappen zoals Victor Westhoff en Joop Schaminée die beschreven hebben. Ook naar de waardevolle ecologische gegevens uit de Oecologische Flora van Eddy Weeda et al. , Heukels "Flora van Nederland" R. van der Meijden 23e druk, Heukels' Flora van Nederland, Leni Duistermaat 24e druk (2020) en Heimans Heinsius Thijssen "Geillustreerde flora van Nederland" 22e en 23e druk wordt verwezen. Haveman, R. et al. (2021) Nova Flora Neerlandica, deel 1 Wolfsklauwen, Biesvarens, Paardestaarten en Varens. Verdere beschrijvingen en foto's van inheemse plantensoorten zijn ook beschikbaar op de sites Wilde-planten van Klaas DijkstraNederlands Soortenregister en Verspreidingsatlas van Floron

Flora determineren
Met Flora determineren kun je gemakkelijk en leuk aan de slag met plantenkenmerken, zoals bloeiwijzen, bloemvormen en -kleuren, bladranden, bladstanden, bladvormen en stengels. Maak zelf combinaties van plantenkenmerken. Jouw combinatie van kenmerken selecteert de beste match uit meer dan 550 videodeterminaties en laat de plantensoorten zien die hieraan voldoen. Flora determineren met een klik-aan klik-uit systeem is nieuw en volop in ontwikkeling. Wij vragen een bescheiden bijdrage voor deze extra service.

Eindredactie
De eindredactie wordt verzorgd door de biologen en plantenkenners Maurice Martens en Gerard Bögemann. Zij hebben meer dan 25 jaar Flora cursussen verzorgd aan de Radboud Universiteit en duizenden studenten wegwijs gemaakt in de Biodiversiteit.

Betrokken personen
Prof. dr. Kees Blom, stimulator Flora van Nederland; Ing. Gerard Bögemann, redactielid plantensoorten, vegetatie en onderwijs; Ben Goossens, aandachtsveld beeldvorming en video-editing; Ton Haex, aandachtsveld webdesign en database beheer; Drs. Jos Alsters, aandachtsveld ontwikkeling database paspoorten "floradatata"; Drs. Stephan Hennekens, aandachtsveld database ontwikkeling en databewerking; Prof. dr. Hans de Kroon, aandachtsveld plantenecologie; Dr. Maurice Martens, oprichter en eindredacteur website Flora van Nederland; Drs. Jacques. van Mastrigt, redactielid plant- insectenrelaties; Drs. Baudewijn Odé, aandachtsveld plantensoorten en bescherming; Dr. Nils van Rooijen, aandachtsveld vegetaties en ecologie; Prof. dr. Joop Schaminée, aandachtsveld vegetatiekunde; Drs. Herman van Wissen, oprichter, redactielid en coördinator met aandachtsveld conceptontwikkeling.

Waardering van bezoekers in 2020, 2021
Bezoekers vertellen

Bezoekcijfers 2020
Aantal gebruikers Flora van Nederland: 878.540
Sessies in 2020: 1.207.845
bron: Google analytics

Bezoekcijfers 2019
Aantal gebruikers Flora van Nederland: 583.220
Sessies in 2019: 822.189
bron: Google analytics

Bezoekcijfers 2018
Aantal gebruikers Flora van Nederland: 458.925
Sessies in 2018: 671.732
bron: Google analytics

Bezoekcijfers 2017
Aantal gebruikers Flora van Nederland: 306.588
Sessies in 2017: 485.755
bron: Google analytics

Bezoekcijfers 2016
Aantal gebruikers Flora van Nederland: 211.076
Sessies in 2016: 325.196
bron: Google analytics

Bezoekcijfers 2015
Aantal gebruikers Flora van Nederland: 173.373
Sessies in 2015: 266.645
bron: Google analytics

Bezoekcijfers 2014
Aantal gebruikers Flora van Nederland: 141.997
Sessies in 2014: 210.531
bron: Google analytics

Bezoekcijfers 2013
Aantal gebruikers Flora van Nederland: 87.795
Sessies in 2013: 119.264
bron: Google analytics

Privacy beleid


Deze website Flora van Nederland kunt u anoniem raadplegen. Flora van Nederland verzamelt geen namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van deze websites. Statistische gegevens die van belang zijn voor verbetering van de website, worden wel verzameld.

Persoonlijke gegevens
Flora van Nederland respecteert de privacy van alle gebruikers van haar websites en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Op dit moment vragen wij u nog niet om uw persoonlijke gegevens. Wij sluiten dit voor de toekomst niet uit. Denk hierbij aan de mogelijkheden van een forum of nieuwsbrief. Wij zullen uw gegevens alleen gebruiken om diensten waar u om gevraagd heeft te voldoen.

We zullen uw persoonlijke gegevens zonder uw toestemming niet ter beschikking stellen aan derden. We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. De persoonlijke informatie wordt enkel en alleen gebruikt voor de diensten waarvoor u ze aan ons toevertrouwt. Door ons een email te sturen kunt u uw gegevens laten verwijderen.

Flora van Nederland maakt gebruik van cookies en andere technologieën om het online gebruiksgemak voor u te vergroten en om na te gaan hoe de websites gebruikt worden, zodat wij op basis daarvan de kwaliteit van onze diensten kunnen verbeteren. Bij een bezoek aan onze websites of bij gebruik van sommige van onze producten slaan de servers automatisch informatie op, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en datum en tijd van uw bezoek.

Cookies
Voor het technisch functioneren is het noodzakelijk dat er een cookie op uw computer geplaatst wordt. Deze bevat echter alleen technische gegevens, er worden geen persoonsgegevens mee verzameld.
Cookies toestaan of blokkeren op uw computer.

Advertenties
Het gebruik van de websites is gratis maar om de kosten te kunnen betalen maken wij gebruik van externe advertentiebedrijven om advertenties weer te geven, wanneer u onze website bezoekt. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie (niet uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over uw bezoek aan deze of aan andere websites om advertenties weer te geven over goederen en services waarin u wellicht geïnteresseerd bent. Als u hierover meer informatie wenst of als u wilt voorkomen dat deze bedrijven deze informatie gebruiken, klikt u op deze Link (pdf).

Google advertenties
Advertentie netwerken (oa Google Adsense) die op deze websites adverteren kunnen cookies op uw pc plaatsen of kunnen web beacons gebruiken om informatie in te winnen. Google maakt gebruik van een speciale DART-cookie om u advertenties te tonen die qua inhoud geselecteerd worden aan de hand van uw browsegedrag op zowel deze als andere websites. U kunt zich te allen tijde via google afmelden voor de DART-cookie. Pollennieuws heeft geen toegang tot of controle over de cookies die worden gebruikt door derden.

U moet het privacy beleid van deze derden raadplegen voor meer gedetailleerde informatie over hun handelen, alsook voor instructies over hoe de opt-out van bepaalde zaken werkt. Flora van Nederland privacy beleid is hier niet van toepassing op, we hebben geen controle over de activiteiten van deze andere adverteerders of websites.

Als u cookies wilt uitschakelen, kunt u dit doen via uw browser. Meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers kunnen worden gevonden op de browsers van de betreffende websites.

  • Internet Explorer
  • Firefox
  • Safari

Reacties en suggesties zijn van harte welkom: info@floravannederland.nl

Per 25 mei 2018 gelden nieuwe privacy regels die dienen te voldoen aan de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG). Als aanvulling op bovenstaande treft je hier ons Privacy beleid AVG 2018 aan.

Disclaimer


Stichting Planten Dichterbij hecht groot belang aan de kwaliteit en betrouwbaarheid van de inhoud van de websites "Flora van Nederland", "Florakompas" en "Floradetermineren extra". Aan de samenstelling van de inhoud is veel zorg besteed waarbij getracht actuele en wetenschappelijk verantwoorde informatie te presenteren. De informatie geeft niet noodzakelijkerwijs de mening van sympathisanten, sponsors en adverteerders weer. Stichting Planten dichterbij kan echter niet garanderen dat de inhoud altijd foutloos is. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. U bent zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door u worden gebruikt. U mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Ten aanzien van de inhoud van deze websites bestaat geen overnemingvrijheid; alle auteursrechten worden voorbehouden aan "Flora van Nederland", "Florakompas" en "Floradetermineren extra".. Neem contact op met Stichting Planten Dichterbij wanneer u de informatie graag wilt overnemen. Het Nederlands recht is van toepassing op deze websites. Stichting Planten Dichterbij reserveert het recht om op elk moment (delen van) de site aan te passen.

Links extene sites
Op de webpagina’s van "Flora van Nederland", "Florakompas" en "Floradetermineren extra" bevinden zich links naar externe websites. Stichting Planten dichterbij  is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze externe websites. Ook niet voor de privacybescherming op die pagina’s, of voor de diensten die zij eventueel aanbieden.

Linken naar websites van Stichting Planten Dichterbij
Linken naar pagina's van de websites "Flora van Nederland", "Florakompas" en "Floradetermineren extra" is toegestaan, mits de goede naam van Stichting Planten Dichterbij daarmee niet wordt aangetast en mits er geen instemming door en/of steun van de websites van Stichting Planten Dichterbij mee wordt gesuggereerd waar dat niet het geval is.
Linken naar de website floravannederland.nl dient bij voorkeur te geschieden naar de homepage, https://www.floravannederland.nl met als beschrijving ‘Flora van Nederland: Wilde planten en hun omgeving online’.

Auteursrechten
Op de inhoud van de webpagina’s van "Flora van Nederland", "Florakompas" en "Floradetermineren extra" , en op de eigen logo’s rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan de initiatiefnemers van Flora van Nederland en Stichting Planten Dichterbij. Niets uit deze websites mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de initiatiefnemers van Flora van Nederland.

Privacy beleid
De websites "Flora van Nederland" en 'Florakompas" kunt u anoniem raadplegen. Wij verzamelen geen namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van deze site. Statistische gegevens die van belang zijn voor verbetering van de website, worden wel verzameld. Lees hier verder over ons Privacy beleid.

Reacties en suggesties zijn van harte welkom: info@floravannederland.nl

Lees hier ook over ons Privacy beleid en hoe cookies te blokkeren