Over ons


Stichting Planten Dichterbij
De websites Flora van Nederland, Florakompas en Flora determineren worden verzorgd door Stichting Planten Dichterbij. De missie van Stichting Planten Dichterbij is een zo breed mogelijk publiek te interesseren voor wilde planten. Onze visie is: meer kennis van en bekendheid met wilde inheemse planten betekent meer betrokkenheid bij de natuur. Planten beleven, bestuderen en begrijpen.

Oprichters
Flora van Nederland "Wilde planten en hun omgeving online" is in 2008 gestart door de biologen Maurice Martens en Herman van Wissen. Het leren determineren en kennen van "planten en hun omgeving" met korte filmpjes, determinatievideo's of video determinaties, is een onderscheidend én uniek onderdeel van deze flora online.

Flora van Nederland heeft geen winstoogmerk en is reclamevrij. Wij streven naar een evenwicht tussen de belangen van onze organisatie en de opbrengst voor onze samenleving waarbij onze gebruikers van de websites en wilde planten kernwaarden zijn. De reacties en terugkoppeling van gebruikers en partners bevestigen de meerwaarde van deze educatieve websites. Wij willen bereiken dat 10 procent van onze gebruikers, door zo nu en dan te doneren, het mogelijk maakt dat Flora van Nederland voor iedereen gratis beschikbaar blijft. Stichting Planten Dichterbij is in 2019 opgericht om deze flora online te bestendigen voor de toekomst.

Maurice Martens, voorzitter Stichting Planten Dichterbij en hoofdredacteur

Herman van Wissen, secretaris Stichting Planten Dichterbij, coördinator en webredacteur

Online Flora
Planten beleven en bestuderen met Flora van Nederland. De website Flora van Nederland is een online zelfstudie systeem samengesteld door enthousiaste plantenliefhebbers. Het is een laagdrempelige bron van kennis over planten en plantengemeenschappen voor iedereen die zich wil verdiepen in onze wilde Flora.
Flora van Nederland is een sectie/partner van de Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging. Flora van Nederland beschrijft vooral de inheemse planten en plantengemeenschappen van het Nederlands- en Vlaamstalig gebied in Europa met 608 educatieve determinatie video’s, 860 plantensoorten en duizenden foto's met uitgebreide uitleg en tekeningen van plantenkenmerken, online verspreidingskaarten, leuke berichten en nog veel meer.

Leerzame determinatievideo's
Flora van Nederland maakt gebruik van in eigen beheer geproduceerde plantenpaspoorten met unieke determinatievideo's en foto's met uitgebreide uitleg en tekeningen om planten te leren herkennen. De eerste determinatievideo's zijn gemaakt in 2007 als "pollenplant van de week" voor de website Pollennieuws. Dit bleek een schot in de roos en is te beschouwen als het begin van Flora van Nederland. Onze video's blijken ook waardevol voor ondersteuning van natuureducatie, educatieprojecten, onderwijs en cursussen. Inmiddels worden onze determinatievideo's ingezet op enkele Universiteiten, HBO en MBO opleidingen. 
Flora van Nederland is gebaseerd op een indeling die grotendeels uitgaat van de Plantengemeenschappen zoals Victor Westhoff en Joop Schaminée die beschreven hebben. Ook naar de waardevolle ecologische gegevens uit de Oecologische Flora van Eddy Weeda et al. , Heukels "Flora van Nederland" R. van der Meijden 23e druk, Heukels' Flora van Nederland, Leni Duistermaat 24e druk (2020), Heimans Heinsius Thijsse "Geillustreerde flora van Nederland" 22e en 23e druk en naar Haveman, R. et al. (2021) Nova Flora Neerlandica, deel 1 Wolfsklauwen, Biesvarens, Paardestaarten en Varens wordt verwezen. Verdere beschrijvingen en foto's van inheemse plantensoorten zijn ook beschikbaar op de sites Wilde-planten van Klaas DijkstraNederlands Soortenregister en Verspreidingsatlas van Floron

Flora determineren
Met Flora determineren kun je gemakkelijk en leuk aan de slag met plantenkenmerken, zoals bloeiwijzen, bloemvormen en -kleuren, bladranden, bladstanden, bladvormen en stengels. Maak zelf combinaties van plantenkenmerken. Jouw combinatie van kenmerken selecteert de beste match uit meer dan 550 videodeterminaties en laat de plantensoorten zien die hieraan voldoen. Flora determineren met een klik-aan klik-uit systeem is nieuw en volop in ontwikkeling. Wij vragen een bescheiden bijdrage voor deze extra service.

Redactie
De redactie wordt verzorgd door de biologen en plantenkenners Maurice Martens en Gerard Bögemann. Zij hebben meer dan 25 jaar Flora cursussen verzorgd aan de Radboud Universiteit en duizenden studenten wegwijs gemaakt in de Biodiversiteit. 

Gerard Bögemann, redactielid met specialisatie educatie en universitair flora onderwijs

Webdesign en ICT
Ton Haex is specialist op het terrein van ICT en Webdesign en is vanaf het eerste uur actief voor websites van Stichting Planten Dichterbij.


Ton Haex bestuurslid Stichting Planten Dichterbij en coördinator Webdesign en ICT.

Foto en Video Editing
Ben Goossens voert de creatieve supervisie uit over de videodeterminaties met specialisme Foto en Video Editing.

Ben Goossens is vanaf 2007 betrokken bij Flora van Nederland en is adviseur beeldmateriaal voor de websites van Stichting Planten dichterbij.

Betrokken personen
Prof. dr. Kees Blom, stimulator Flora van Nederland; Ing. Gerard Bögemann, redactielid plantensoorten, vegetatie en onderwijs; Ben Goossens, aandachtsveld beeldvorming en video-editing; Ton Haex, aandachtsveld webdesign en database beheer; Drs. Jos Alsters, aandachtsveld ontwikkeling database paspoorten "floradatata"; Drs. Stephan Hennekens, aandachtsveld database ontwikkeling en databewerking; Prof. dr. Hans de Kroon, aandachtsveld plantenecologie; Dr. Maurice Martens, oprichter en eindredacteur website Flora van Nederland; Drs. Jacques. van Mastrigt, redactielid plant- insectenrelaties; Drs. Baudewijn Odé, aandachtsveld plantensoorten en bescherming; Drs Eddy Weeda, aandachtsveld Oecologische Flora, Dr. Nils van Rooijen, aandachtsveld vegetaties en ecologie; Prof. dr. Joop Schaminée, aandachtsveld vegetatiekunde; Drs. Herman van Wissen, oprichter, redactielid en coördinator van Flora van Nederland met aandachtsveld conceptontwikkeling.

Voortgangsoverleg over de verdere ontwikkeling en invulling van Flora van Nederland in 2012

Waardering van bezoekers 2016-2024
Bezoekers vertellen

Bijgewerkt op 25 juni 2024


Privacy beleid


Deze website Flora van Nederland kunt u anoniem raadplegen. Flora van Nederland verzamelt geen namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van deze websites. Statistische gegevens die van belang zijn voor verbetering van de website, worden wel verzameld.

Persoonlijke gegevens
Flora van Nederland respecteert de privacy van alle gebruikers van haar websites en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Op dit moment vragen wij u nog niet om uw persoonlijke gegevens. Wij sluiten dit voor de toekomst niet uit. Denk hierbij aan de mogelijkheden van een forum of nieuwsbrief. Wij zullen uw gegevens alleen gebruiken om diensten waar u om gevraagd heeft te voldoen.

We zullen uw persoonlijke gegevens zonder uw toestemming niet ter beschikking stellen aan derden. We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. De persoonlijke informatie wordt enkel en alleen gebruikt voor de diensten waarvoor u ze aan ons toevertrouwt. Door ons een email te sturen kunt u uw gegevens laten verwijderen.

Flora van Nederland maakt gebruik van cookies en andere technologieën om het online gebruiksgemak voor u te vergroten en om na te gaan hoe de websites gebruikt worden, zodat wij op basis daarvan de kwaliteit van onze diensten kunnen verbeteren. Bij een bezoek aan onze websites of bij gebruik van sommige van onze producten slaan de servers automatisch informatie op, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en datum en tijd van uw bezoek.

Cookies
Voor het technisch functioneren is het noodzakelijk dat er een cookie op uw computer geplaatst wordt. Deze bevat echter alleen technische gegevens, er worden geen persoonsgegevens mee verzameld.
Cookies toestaan of blokkeren op uw computer.

Advertenties
Het gebruik van de websites is gratis maar om de kosten te kunnen betalen maken wij gebruik van externe advertentiebedrijven om advertenties weer te geven, wanneer u onze website bezoekt. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie (niet uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over uw bezoek aan deze of aan andere websites om advertenties weer te geven over goederen en services waarin u wellicht geïnteresseerd bent. Als u hierover meer informatie wenst of als u wilt voorkomen dat deze bedrijven deze informatie gebruiken, klikt u op deze Link (pdf).

Google advertenties
Advertentie netwerken (oa Google Adsense) die op deze websites adverteren kunnen cookies op uw pc plaatsen of kunnen web beacons gebruiken om informatie in te winnen. Google maakt gebruik van een speciale DART-cookie om u advertenties te tonen die qua inhoud geselecteerd worden aan de hand van uw browsegedrag op zowel deze als andere websites. U kunt zich te allen tijde via google afmelden voor de DART-cookie. Pollennieuws heeft geen toegang tot of controle over de cookies die worden gebruikt door derden.

U moet het privacy beleid van deze derden raadplegen voor meer gedetailleerde informatie over hun handelen, alsook voor instructies over hoe de opt-out van bepaalde zaken werkt. Flora van Nederland privacy beleid is hier niet van toepassing op, we hebben geen controle over de activiteiten van deze andere adverteerders of websites.

Als u cookies wilt uitschakelen, kunt u dit doen via uw browser. Meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers kunnen worden gevonden op de browsers van de betreffende websites.

  • Internet Explorer
  • Firefox
  • Safari

Reacties en suggesties zijn van harte welkom: info@floravannederland.nl

Per 25 mei 2018 gelden nieuwe privacy regels die dienen te voldoen aan de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG). Als aanvulling op bovenstaande treft je hier ons Privacy beleid AVG 2018 aan.

Disclaimer


Stichting Planten Dichterbij hecht groot belang aan de kwaliteit en betrouwbaarheid van de inhoud van de websites "Flora van Nederland", "Florakompas" en "Floradetermineren extra". Aan de samenstelling van de inhoud is veel zorg besteed waarbij getracht actuele en wetenschappelijk verantwoorde informatie te presenteren. De informatie geeft niet noodzakelijkerwijs de mening van sympathisanten, sponsors en adverteerders weer. Stichting Planten dichterbij kan echter niet garanderen dat de inhoud altijd foutloos is. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. U bent zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door u worden gebruikt. U mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Ten aanzien van de inhoud van deze websites bestaat geen overnemingvrijheid; alle auteursrechten worden voorbehouden aan "Flora van Nederland", "Florakompas" en "Floradetermineren extra".. Neem contact op met Stichting Planten Dichterbij wanneer u de informatie graag wilt overnemen. Het Nederlands recht is van toepassing op deze websites. Stichting Planten Dichterbij reserveert het recht om op elk moment (delen van) de site aan te passen.

Links extene sites
Op de webpagina’s van "Flora van Nederland", "Florakompas" en "Floradetermineren extra" bevinden zich links naar externe websites. Stichting Planten dichterbij  is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze externe websites. Ook niet voor de privacybescherming op die pagina’s, of voor de diensten die zij eventueel aanbieden.

Linken naar websites van Stichting Planten Dichterbij
Linken naar pagina's van de websites "Flora van Nederland", "Florakompas" en "Floradetermineren extra" is toegestaan, mits de goede naam van Stichting Planten Dichterbij daarmee niet wordt aangetast en mits er geen instemming door en/of steun van de websites van Stichting Planten Dichterbij mee wordt gesuggereerd waar dat niet het geval is.
Linken naar de website floravannederland.nl dient bij voorkeur te geschieden naar de homepage, https://www.floravannederland.nl met als beschrijving ‘Flora van Nederland: Wilde planten en hun omgeving online’.

Auteursrechten
Op de inhoud van de webpagina’s van "Flora van Nederland", "Florakompas" en "Floradetermineren extra" , en op de eigen logo’s rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan de initiatiefnemers van Flora van Nederland en Stichting Planten Dichterbij. Niets uit deze websites mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de initiatiefnemers van Flora van Nederland.

Privacy beleid
De websites "Flora van Nederland" en 'Florakompas" kunt u anoniem raadplegen. Wij verzamelen geen namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van deze site. Statistische gegevens die van belang zijn voor verbetering van de website, worden wel verzameld. Lees hier verder over ons Privacy beleid.

Reacties en suggesties zijn van harte welkom: info@floravannederland.nl

Lees hier ook over ons Privacy beleid en hoe cookies te blokkeren