Disclaimer


Stichting Planten Dichterbij hecht groot belang aan de kwaliteit en betrouwbaarheid van de inhoud van de websites "Flora van Nederland", "Florakompas" en "Floradetermineren extra". Aan de samenstelling van de inhoud is veel zorg besteed waarbij getracht actuele en wetenschappelijk verantwoorde informatie te presenteren. De informatie geeft niet noodzakelijkerwijs de mening van sympathisanten, sponsors en adverteerders weer. Stichting Planten dichterbij kan echter niet garanderen dat de inhoud altijd foutloos is. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. U bent zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door u worden gebruikt. U mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Ten aanzien van de inhoud van deze websites bestaat geen overnemingvrijheid; alle auteursrechten worden voorbehouden aan "Flora van Nederland", "Florakompas" en "Floradetermineren extra".. Neem contact op met Stichting Planten Dichterbij wanneer u de informatie graag wilt overnemen. Het Nederlands recht is van toepassing op deze websites. Stichting Planten Dichterbij reserveert het recht om op elk moment (delen van) de site aan te passen.

Links extene sites
Op de webpagina’s van "Flora van Nederland", "Florakompas" en "Floradetermineren extra" bevinden zich links naar externe websites. Stichting Planten dichterbij  is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze externe websites. Ook niet voor de privacybescherming op die pagina’s, of voor de diensten die zij eventueel aanbieden.

Linken naar websites van Stichting Planten Dichterbij
Linken naar pagina's van de websites "Flora van Nederland", "Florakompas" en "Floradetermineren extra" is toegestaan, mits de goede naam van Stichting Planten Dichterbij daarmee niet wordt aangetast en mits er geen instemming door en/of steun van de websites van Stichting Planten Dichterbij mee wordt gesuggereerd waar dat niet het geval is.
Linken naar de website floravannederland.nl dient bij voorkeur te geschieden naar de homepage, https://www.floravannederland.nl met als beschrijving ‘Flora van Nederland: Wilde planten en hun omgeving online’.

Auteursrechten
Op de inhoud van de webpagina’s van "Flora van Nederland", "Florakompas" en "Floradetermineren extra" , en op de eigen logo’s rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan de initiatiefnemers van Flora van Nederland en Stichting Planten Dichterbij. Niets uit deze websites mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de initiatiefnemers van Flora van Nederland.

Privacy beleid
De websites "Flora van Nederland" en 'Florakompas" kunt u anoniem raadplegen. Wij verzamelen geen namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van deze site. Statistische gegevens die van belang zijn voor verbetering van de website, worden wel verzameld. Lees hier verder over ons Privacy beleid.

Reacties en suggesties zijn van harte welkom: info@floravannederland.nl

Lees hier ook over ons Privacy beleid en hoe cookies te blokkeren