Zoom-webinar Flora van Nederland in het dagelijks gebruik op woensdag 31 maart van 20-22 uur

In dit webinar dat gegeven wordt door Maurice Martens in samenwerking met IVN Maastricht staat de ‘Flora van Nederland’ centraal. Het is een online zelfstudiesysteem (website) dat planten dichterbij de mensen brengt. Kern van ‘Flora van Nederland’ zijn de unieke video-determinaties waarin de kenmerken van de planten worden getoond en uitgelegd, de omgeving waar de plant in staat in beeld wordt gebracht en hoe door middel van teksten de informatie en kennis verder verdiept kunnen worden.

Gekoppeld aan ‘Flora van Nederland’ zijn er twee simpele determinatie-opties die zelfstandig te gebruiken zijn onder de naam Florakompas, resp. Floradetermineren. Ook biedt ‘Flora van Nederland’ een directe ingang naar de plantengemeenschappen waarin een plantensoort voorkomt, zodat de gebruiker(ster) inzicht krijgt in het landschap, waar hij(zij) doorheen wandelt als planten gevonden zijn.

De ruim 700 plantensoorten en ruim 40 plantengemeenschappen die nu in ‘Flora van Nederland’ te vinden zijn kun je op meerdere manieren benaderen.

Tijdens de webinar gaan we samen kijken wat er zoal mogelijk is met ‘Flora van Nederland’ en hoe de website is in te zetten bij het zelf bestuderen van onze wilde flora of bij het onderwijs in de floristiek. Er is geen pauze, maar er kunnen vragen via de chat gesteld worden.

Aanmelden voor dit webinar kan tot uiterlijk 29 maart 20.00 uur per e-mail bij Vanessa Ali.