Composieten met alleen gele lintbloemen zijn er diverse en het is niet altijd even gemakkelijk om ze uit elkaar te houden.

Er is een aantal soorten met gele bloemen die als gemeenschappelijk kenmerk hebben dat ze geen duidelijke stengelbladeren hebben en alleen bladeren die in een rozet op de bodem staan. Op dit moment bloeit een aantal van deze soorten. Gewoon biggenkruid, Kleine leeuwentand en Vertakte leeuwentand.
Van deze drie is Vertakte leeuwentand snel te onderscheiden door onder het hoofdje met bloemen te kijken.

Dan zie je dat de buitenste lintbloemen van onderen een rode streep hebben. Gewoon biggenkruid en Kleine leeuwentand hebben van onderen een grijze streep. Je kunt deze soorten onderscheiden door naar het omwindsel te kijken: Gewoon biggenkruid heeft drie tot vier rijen omwindselblaadjes, Kleine leeuwentand slechts een rij; ook hebben deze een sterke witte beharing.

Door Maurice Martens, eerste plaatsing 15-7-2020, © Flora van Nederland

Aangepast op 15 september 2023