Deze familie van kruidachtige planten kent twee geslachten Ooivaarsbek en Reigersbek. Hun Nederlandse naam is afgeleid van de vorm van de vrucht, die wel wat heeft van een van opzij aangekeken reiger of ooievaar. De planten hebben regelmatige, vijftallige bloemen, die meestal met zijn tweeën in een armbloemige tros staan. Ze hebben vijf kelk- en kroonbladen, tien meeldraden en een vijfhokkig bovenstandig vruchtbeginsel. De uitgerijpte deelvruchten worden door middel van de lange snavel min of meer actief verspreid.

Beide geslachten zijn aan de hand van de bladvorm van elkaar te onderscheiden. Het geslacht Reigersbek heeft veervormig samengestelde bladeren, terwijl die van het geslacht Ooievaarsbek meestal handnervig zijn en een ronde omtrek hebben. Alleen Robertskruid heeft een veernervig samengesteld blad.

Ga verder naar familieleden van de Ooievaarsbek

Aangepast op 4 mei 2024