Een wel heel bijzonder gebruik van stukjes stengel van de Holpijp is aan het licht gekomen bij archeologische opgravingen in Nijmegen-Noord, in een grafveld dat vermoedelijk langs de Romeinse weg van Nijmegen naar Elst lag. 

Bij het opgraven van een graf uit de Romeinse tijd werd daarin een vreemd voorwerp aangetroffen, waar de archeologen geen idee over hadden. Wel waren ze zo gebiologeerd door dit voorwerp dat er een uitgebreid en nauwkeurig wetenschappelijk onderzoek aan heeft plaatsgevonden. De verrassende uitkomst daarvan was dat het door de ruime aanwezigheid van loodwit waarschijnlijk een cosmetisch voorwerp is geweest. 

Dit loodwit zat in een buisvormige structuur van plantaardig materiaal en met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid is vastgesteld dat het om een stukje stengel gaat van de Holpijp. Daarin was een dun benen buisje gestoken, wat suggereert dat het loodwit vloeibaar was gemaakt. Daarom wordt verondersteld dat het voorwerp door de gestorvene gebruikt is voor het aanbrengen van witte eyeliner.

Ga verder naar de determinatievideo van Holpijp

Peter W. van den Broeke, Lucy Kubiak-Martens, Ineke Joosten, Luc Megens en Otto Brinkkemper (Zwolle, 2021) Giftige schoonheid: Een cosmetica-attribuut met loodwit uit een inheems-Romeins grafveld in Nijmegen-Noord. In: P.W. van den Broeke et al., ArtefActueel 1, pp. 7-18.