De Nederlandse flora is geen statische combinatie van planten die toevallig binnen onze grenzen groeien. Het is een komen en gaan van soorten die hier voor kortere of langere tijd vertoeven, afhankelijk van omstandigheden zoals milieu, klimaat en menselijke activiteit. 

Soorten sterven uit en er komen nieuwe soorten bij. Uit zichzelf of meegenomen door de mens. Langs de grote transportroutes, zoals rivieren, vind je vaak vreemde soorten die je niet in het wild zou verwachten. Zo is het 's zomers goed tomaten plukken op de kribben langs de Waal. Veel planten worden in tuinen of op akkers geplant, om zich vervolgens te verwilderen. De bezoeker op de foto staat langs een omgewoeld bospad in een hakhoutbos in Noord-Limburg: de Gewone Tabaksplant (Nicotiana tabacum).  

Tekst en foto door Nils van Rooijen, 13 september 2018, © Flora van Nederland