Stinzenplanten zijn bol-, knol- en wortelstokgewassen die soms al eeuwen geleden zijn aangeplant op Friese landgoederen (zoals Martenastate), buitenplaatsen, boerenerven en in tuinen bij pastorieën en woningen van notabelen. De auteurs beschrijven de historie, de aanleg, het onderhoud en het beheer van de stinzenflora op belangrijke vindplekken in Fryslân. En niet te vergeten achttien uitgebreide portretten van de belangrijkste soorten.

Veel aandacht gaat uit naar de beschrijving van de meest karakteristieke stinzenplanten van Fryslân met prachtige namen als Haarlems klokkenspel, Italiaanse aronskelk, winterakoniet en vingerhelmbloem. Dit alles ondersteund met schitterende foto’s.

Stinzenplanten komen in heel Nederland voor, maar Fryslân neemt een belangrijke plaats in voor wat betreft de geschiedenis van de stinzenflora. Daarom komen ook de cultuurhistorische aspecten aan de orde, zoals de tuinkunst. Daarnaast is er aandacht voor de belangrijkste floristen, die veel studie hebben gemaakt van deze bijzondere groep planten. Dit boek is een voortzetting van het onderzoekswerk van de Friese florist D.T.E. van der ploeg.

Stinzenplanten in Fryslân
Henk Buith, Stefien Smeding, Heilien Tonckens, Aad van der Burg (red) –
ISBN 978 90 5615 622 0| paperback | 176 pagina’s | geïllustreerd | € 22,50 | honderden foto’s
Een gezamenlijke uitgave van Vereniging It Fryske Gea, Stichting Martenastate en Noordboek Natuur

Verkrijgbaar bij de boekhandel en via www.noordboek.nl

Eerste plaatsing 22 april 2020.