De Bremraapfamilie of Orobanchaceae, waarin een aantal soorten uit de vroeger veel grotere Helmkruidfamilie is opgenomen, omvat een aantal plantengeslachten en -soorten die als volledige parasiet of als halfparasiet zijn te beschouwen. In het eerste geval zijn de planten volledig zonder chlorophyl of bladgroen, dus niet groen van kleur, en leven ze door van andere planten, de gastheerplant, al hun water en mineralen plus koolhydraten af te tappen. In het tweede geval tappen de planten wel water en een aantal mineralen af van andere planten, maar ze kunnen wel zelf een hoeveelheid koolhydraten synthetiseren, want ze beschikken over chlorophyl en kunnen daarmee zelf fotosynthetiseren.

De bloemen van de planten uit deze familie zijn tweezijdig symmetrisch, kunnen heel kleurrijk zijn en trekken bestuivers aan die voor de bevruchting zorg dragen. De bloemen lijken dan ook vaak sterk op die van de planten uit de Lipbloemenfamilie.

Na bestuiving en bevruchting ontwikkelt zich een doosvrucht, waarin de zaden ontstaan. In het algemeen is het zaad van deze planten stoffijn. Vaak is de naam van de plantensoort verbonden aan de plant waarop de soort parasiteert. Immers, het zaad moet eigenlijk al direct in de buurt terecht komen van de wortels van de gastheerplant.

Ga verder naar soorten uit de Bremraapfamilie

Aangepast op 29 mei 2024