Nu sterk herzien en weer beschikbaar! Hét standaardwerk over wilde planten en hun omgeving voor plantenliefhebbers, ecologen, studenten en beheerders. Een praktische gids over de Nederlandse plantengemeenschappen en bijbehorende plantensoorten. Niet eerder is zoveel informatie over de flora van Nederland en vegetatiekunde in één boek bijeengebracht.

Nu sterk herzien en weer beschikbaar! Hét standaardwerk over wilde planten en hun omgeving voor plantenliefhebbers, ecologen, studenten en beheerders. Een praktische gids over de Nederlandse plantengemeenschappen en bijbehorende plantensoorten. Niet eerder is zoveel informatie over de flora van Nederland en vegetatiekunde in één boek bijeengebracht.

Planten groeien niet willekeurig door elkaar, maar vertonen een samenhang die veel informatie geeft over de omgeving, het klimaat, bodem, waterhuishouding en landgebruik. De vegetatie gedraagt zich als een nauwkeurig meetinstrument, waarbij de kleinste verandering in het milieu resulteert in een verschuiving in de soortensamenstelling en in de onderlinge verhouding in aantallen en bedekking.

Met de revisie van ‘De vegetatie van Nederland’ in 2017 ontstond de wens deze ook door te vertalen in een herziene versie van de ‘Veldgids Plantengemeenschappen’ waarin ook het vernieuwde overzicht van romp- en derivaatgemeenschappen kon worden opgenomen.

Deze herziene editie beschrijft alle plantengemeenschappen in Nederland - van open water en moerassen, graslanden en heiden, kust en binnenlandse pioniermilieus, tot ruigten, bossen en struwelen - en bevat een toegankelijke inleiding over termen en begrippen in de vegetatiekunde. Per gemeenschap zijn verspreidingskaartjes en samenvattende tabellen met de belangrijkste soorten en levensvormen opgenomen. Rijk geïllustreerd met goede foto’s.

Het boek bevat determinatiesleutels waarmee de Nederlandse plantengemeenschappen op naam zijn te brengen. De sleutels leiden allereerst tot de juiste klasse, waarna aan de hand van standplaatskenmerken en soortensamenstelling op eenvoudige wijze de plantengemeenschap kan worden bepaald.

De ‘Veldgids Plantengemeenschappen’ bundelt de kennis en jarenlange ervaring van vier Nederlandse vegetatiekundigen. Het is de langverwachte veldgids voor de deskundige, maar door het compacte en overzichtelijke karakter ook een aanrader voor amateurs of studenten aan een groene opleiding.

Dit boek biedt samen met de  'Veldgids Rompgemeenschappen' >> de nodige basiskennis van de flora van Nederland.

Titel Veldgids Plantengemeenschappen van Nederland
AuteursJoop H.J. Schaminée, Rense Haveman, Stephan Hennekens, Marcel Horsthuis, John Janssen, Iris de Ronde, Nina Smits, Karle Sykora
Uitgever KNNV Uitgeverij
Uitvoering 12,5 x 21cm, 464 p, hardcover, full colour
ISBN9789050117081
Prijs€ 42,95
Zoekwoorden: plantengidsen, vegetatiekunde, plantengemeenschappen, flora van Nederland, wilde planten

Verkrijgbaar in de boekhandel en via onze partner KNNV uitgeverij