Veldrus (SL0670) uit de Russenfamilie is een soort uit de Russenfamilie, die vooral aan te treffen is in natte graslanden waar het grondwater in horizontale richting stroomt, zoals in natuurreservaat de Bruuk bij Groesbeek, waar de Veldrus o.a. voorkomt samen met de Gevlekte orchis. Deze soort is ingedeeld bij de hoofdgroep Grasachtigen.

Ga verder naar Veldrus uit de Russenfamilie

Veldrus is de naamgever van de Veldrus-associatie. Ga verder naar de plantengemeenschap of associatie van Veldrus.

Met Flora van Nederland door de Nederlandse flora heen. De Nederlandse flora, dat zijn alle wilde en van nature voorkomende plantensoorten, die in ons land te vinden zijn, omvat zo’n 2000 soorten. Deze soorten zijn op wetenschappelijke gronden ingedeeld in 136 families. Flora van Nederland biedt iedereen de mogelijkheid om kennis te maken met de belangrijkste families uit deze reeks aan de hand van plantensoorten die tot die families behoren. Om dit gemakkelijk te maken plaatst de redactie van Flora van Nederland iedere dag een andere plantensoort uit de reeks van soorten die in de website Flora van Nederland te vinden zijn. We kiezen er daarbij voor om de volgorde aan te houden die ook in de wetenschappelijke Flora van Heukels wordt gevolgd. We beginnen daarbij met plantensoorten uit de groep der Wolfsklauwen en Varens en eindigen met plantensoorten uit de groep der Klokjes- en Asterachtigen. Iedere dag vind je aldus een andere plantensoort op de homepage van Flora van Nederland en door iedere dag de video van deze plantensoort te bekijken krijg je een prima inzicht in de totale flora en leer je spelenderwijze onze planten kennen.

Een reis door de wilde planten van Nederland. Iedere dag andere determinatievideo's.