Reis mee door onze flora. In drogere gras- en hooilanden waar vaak veel kleurige soorten planten staan vallen in de zomer, de grijze sterk behaarde bloeiwijzen op van Hazenpootje (SL1296) uit de Vlinderbloemenfamilie. Deze soort is ingedeeld bij de hoofdgroep Vlinderbloemachtigen.

Ga verder naar Hazenpootje uit de Vlinderbloemenfamilie

Hazenpootje komt onder andere voor in de associatie van Wormkruid. Ga verder naar de associatie of plantengemeenschap van Wormkruid.

Met Flora van Nederland door de Nederlandse flora heen. De Nederlandse flora, dat zijn alle wilde en van nature voorkomende plantensoorten, die in ons land te vinden zijn, omvat zo’n 2000 soorten. Deze soorten zijn op wetenschappelijke gronden ingedeeld in 146 families. Flora van Nederland biedt iedereen de mogelijkheid om kennis te maken met de belangrijkste families uit deze reeks aan de hand van plantensoorten die tot die families behoren. Om dit gemakkelijk te maken plaatst de redactie van Flora van Nederland iedere dag een andere plantensoort uit de reeks van soorten die in de website Flora van Nederland te vinden zijn. We kiezen er daarbij voor om de volgorde aan te houden die ook in de wetenschappelijke Flora van Heukels wordt gevolgd. We beginnen daarbij met plantensoorten uit de groep der Wolfsklauwen en Varens en eindigen met plantensoorten uit de groep der Schermbloemachtigen. Iedere dag vind je aldus een andere plantensoort op de homepage van Flora van Nederland en door iedere dag de video van deze plantensoort te bekijken krijg je een prima inzicht in de totale flora en leer je spelenderwijze onze planten kennen.

Een reis door de wilde planten van Nederland. Iedere dag andere determinatievideo’s.

Aangepast op 27 juni 2024