De kwelders staan in bloei! Verschillende tinten paars en rood kleuren de grote oppervlakten van de zoutmoerassen langs de Nederlandse kusten. De kwelders zijn met name te vinden aan de oostkanten van de Waddeneilanden (foto: Schiermonnikoog) en de Zeeuwse eilanden. De getijdenverschillen en de beperkte stroming van de zeearmen en de Waddenzee zorgen ervoor dat fijn slik kan ophopen. 

Deze voedselrijke bodem biedt ruimte aan tal van planten, zoals Lamsoor (Limonium vulgare), Zeeaster óf Zulte (Aster tripolium), Zeealsem (Artemisia maritima) en natuurlijk Zeekraal (Salicornia spec.). Al deze planten moeten om kunnen gaan met een belangrijke milieuomstandigheid waar maar weinig planten tegen kunnen: zout! Om te voorkomen dat ze uitdrogen, scheiden sommige planten het zout actief uit (bijvoorbeeld Lamsoor) of slaan ze het op in speciale cellen net als Zeekraal dat doet. Hoewel de kwelders compleet vlak lijken, zie je toch duidelijke kleurverschillen als je naar de begroeiing kijkt. Een klein hoogteverschil kan al leiden tot grote verschillen in de waterhuishouding en dus ook in de plantengroei.

Tekst en foto door Nils van Rooijen, 3 september 2016, © Flora van Nederland