Als je kijkt naar de Klokjesgentiaan, kijk je naar een bloem met een niet zo algemene kleur. Namelijk blauw! Een aantal soorten uit de Gentiaanfamilie dragen de kleur blauw als exotisch uithangbord. 

Bij deze planten maken anthocyanen voor de bloemkleur de dienst uit. Anthocyanen zijn ingewikkelde chemische verbindingen die bestaan uit een aantal koolstofringen. Deze en verwante stoffen worden door planten geproduceerd onder andere voor de afweer tegen vraat en als bescherming tegen schimmels en bacteriën. Ze kunnen ook door planten worden ingezet om op te vallen voor bestuivers. Bij bloemen van een aantal gentianen zijn voor de blauwe kleur tenminste drie soorten anthocyanen, waaronder gentiocyanine, in het spel om met dit blauw te kunnen pronken. 

Maar al dat gepraat over de chemische fabriek van de plant valt in het niet bij het beleven van deze prachtige kleur. Tot eind september en begin oktober is Klokjesgentiaan nog in bloei te vinden. Zoek naar geschikte plaatsen in gebieden met een natte heidevegetatie, gekenmerkt door Dopheide (Erica tetralix), zoals hier in een veengebied bij Almen (Gelderland).

Tekst en foto door Gerard Bögemann, 17 september 2016, © Flora van Nederland