Bovenstaande foto is van de vrouwelijke bloeiwijze van de Hazelaar.

Van oudsher wordt December de Wintermaand genoemd, maar met een langjarige gemiddelde temperatuur van 4 C is het deze maand nog net iets minder koud dan in januari. Hoewel dit de tijd is dat de natuur tot rust lijkt te komen zie je toch dat ook in december nog planten bloeien.

Een fraaie plant die we rekenen tot onze stinsenflora is de Winterakoniet. Verder bloeit ook de Hazelaar en Boomhazelaar vaak. 

Ook planten die in feite het hele jaar doorbloeien tref je in december, zeker als het zacht weer is, regelmatig aan. Deze plantensoorten worden ook wel eens winterbloeiers of doorbloeiers genoemd. We noemen soorten als  Straatgras, Klein kruiskruid, Vogelmuur, maar ook soorten wier bloei vaak in november voorbij is kun je bloeiend aantreffen, zoals Klimop, Gevlekte dovenetel, Herderstasje, Bezemkruiskruid, Dagkoekoeksbloem, Kropaar, Stinkende gouwe, Kleine veldkers en Witte dovenetel. En wat dacht u van Gewoon varkensgras, Akkermelkdistel, Madeliefje, Canadese fijnstraal, Paardenbloem, Duizendblad, Gewone melkdistel en Paarse dovenetel? Ook deze soorten kunnen in de wintermaanden bloeiend gevonden worden. 

Maar tot veler verbazing kun je, zeker in een jaar dat de herfst zacht en met veel zonneschijn is, ook al soorten zien bloeien wier bloeitijd meestal pas aan het eind van de winter begint. Het gaat dan vooral om een aantal soorten struiken en bomen die katjes als bloeiwijzen hebben. Hazelaar, Boomhazelaar en Els kunnen zodoende in december al bloeien en brengen hun pollen dan in de lucht. Voor mensen die gevoelig zijn voor deze pollen is dat beslist geen plezier, immers ze kunnen dan last krijgen van hooikoortachtige klachten, die door de vroege pollen worden veroorzaakt.

Aangepast op 29 december 2023