We weten niet veel over het eventuele voorkomen van Sneeuwklokjes in voor-historische bossen. Het pollen van kruidachtige planten vergaat veel sneller dan het boom-pollen. We weten daarom veel over de struiken en bomen uit de Europese na-ijstijd bossen, maar veel minder over de kruiden. Of Sneeuwklokje in het verleden wél deel uitmaakte van de autochtone bosflora in Nederland weten we daarom niet.

Bekijk het volledige plantenpaspoort met video van Gewoon sneeuwklokje