Reis mee door onze flora. Gewone vlier (SL1133) uit de Muskuskruidfamilie. In onze struwelen, heggen en bosranden valt de Gewone vlier niet alleen tijdens de bloei op, maar ook door zijn zwarte glanzende vruchten in de nazomer en herfst. Gewone vlier is ingedeeld bij de hoofdgroep Klokjes- en Asterachtigen.

Ga verder naar Gewone vlier uit de Muskuskruidfamilie

Gewone vlier komt onder andere voor in de associatie van Essen-Iepenbos. Ga verder naar de associatie of plantengemeenschap van Essen-Iepenbos.

Met Flora van Nederland door de Nederlandse flora heen. De Nederlandse flora, dat zijn alle wilde en van nature voorkomende plantensoorten, die in ons land te vinden zijn, omvat zo’n 2000 soorten. Deze soorten zijn op wetenschappelijke gronden ingedeeld in 146 families. Flora van Nederland biedt iedereen de mogelijkheid om kennis te maken met de belangrijkste families uit deze reeks aan de hand van plantensoorten die tot die families behoren. Om dit gemakkelijk te maken plaatst de redactie van Flora van Nederland iedere dag een andere plantensoort uit de reeks van soorten die in de website Flora van Nederland te vinden zijn. We kiezen er daarbij voor om de volgorde aan te houden die ook in de wetenschappelijke Flora van Heukels wordt gevolgd. We beginnen daarbij met plantensoorten uit de groep der Wolfsklauwen en Varens en eindigen met plantensoorten uit de groep der Schermbloemachtigen. Iedere dag vind je aldus een andere plantensoort op de homepage van Flora van Nederland en door iedere dag de video van deze plantensoort te bekijken krijg je een prima inzicht in de totale flora en leer je spelenderwijze onze planten kennen.

Iedere dag andere determinatievideo’s

Aangepast op 5 juni 2023