Veel dieren, ook zoogdieren, voeden zich met de bramen van deze struiken en verspreiden dan de zaden door ze uit te poepen. De zaadverspreiding door zoogdieren wordt zoöchorie genoemd. Ook wij mensen doen dat door bramen, frambozen en dergelijke te eten en de pitten uit de bessen te verspreiden.

Zwarte Braam of gewone braam komt zeer algemeen voor in onze bossen, op kapvlakten, in struwelen, ruigten en wat beschaduwde ruderale plaatsen zoals langs spoorwegen. Het is een groep van microsoorten die alleen door specialisten uit elkaar te houden zijn. Door ons wordt de Gewone braam als soort hier behandeld.

Ga verder naar de determinatievideo van Zwarte of gewone braam

Aangepast op 28 september 2023