Bitterzoet is de enige van nature in onze streken voorkomende soort uit het geslacht Nachtschade. Het is een pioniersoort die je in diverse vegetaties kunt aantreffen met de opvallende paarse bloemen en later rode bessen.

Bitterzoet is te vinden in ruigten, op omgewerkte grond, in akkers, in struweel en op ruderale plaatsen, kortom op plaatsen die zeer voedselrijk zijn en nat tot droog. Dat de soort extremen kan verdragen blijkt uit het feit dat ze enerzijds te vinden is in Elzenbroekbossen en anderzijds op zeer droge kalkhellingen staat.Om deze brede ecologische amplitude is is Bitterzoet ook een dankbare soort voor onderzoek naar de oorzaak van deze brede ecologische amplitude en de factoren die ertoe leiden dat deze eigenschappen tot expressie komen. Dat is belangrijk omdat de resultaten van dit onderzoek kunnen bijdragen aan het verbeteren van de teeltomstandigheden van de diverse voedselgewassen die tot de Nachtschadefamilie behoren zoals Tomaten, Paprika, Aubergine, Peper en Aardappel.

Bekijk ook eens de determinatie video van Bitterzoet