Het is nu natuurlijk het seizoen van de oogst. Naast appels en kastanjes zijn er ook minder voor de hand liggende vruchten te plukken. Bijvoorbeeld de bessen van de Wilde lijsterbes (Sorbus aucuparia). De rood-oranje trossen zijn nu overal in de drogere bossen en struwelen te vinden. 

De bessen zijn goed eetbaar als er een jam van gemaakt wordt. Nog steeds bitter maar vol met vitamine C. Omdat de boom lang met bessen te vinden is, is de Wilde lijsterbes populair bij veel vogels. Zowel de triviale naam 'lijsterbes' als de wetenschappelijke soortnaam aucuparia (aucupor betekent 'vogelvanger') verwijzen hiernaar. Het is echt een boom uit de noordelijke streken en is daarom goed bestand tegen strenge winters. Waarschijnlijk is het één van de eerste bomen die weer in ons land voorkwam, nadat het ijs zich na de ijstijden terugtrok.  

Tekst en foto door Nils van Rooijen, 20 september 2018, © Flora van Nederland