Deze Rots- en Muurvarens en een enkele in bossen voorkomende varen hebben korte wortelstokken. De bladeren staan in bundels. De bladsteel is aan de voet met twee vaatbundels, die hogerop samenkomen in één vaatbundel in de bladspil. De sporangiën staan in wat langere streepjes gerangschikt.

Ga verder naar de Streepvarenfamilie