Veelal staat er in plantengidsen netjes beschreven wanneer een plant bloeit. Dit is meestal een korte reeks aan maanden en vaak vallen deze maanden in het voorjaar: april, mei, juni. Vroege voorjaarsbloeiers (januari-maart) en zomerbloeiers komen al iets minder voor en de late bloeiers (september-oktober) zoals Zeealsem (Artemisia maritima) en Klimop (Hedera helix) zijn bijna uitzonderingen op de flora.

Toch zijn er veel soorten die bloeien buiten de genoemde perioden. Dit gebeurt vaak door uitzonderlijke weersomstandigheden zoals de 'staketsels' van Reukloze kamille (Tripleurospermum maritimum) die afgelopen winter volhardend bleven doorbloeien in de warme winter. Maar er zijn tal van soorten met een 'normale' tweede bloei. De planten bloeien in een periode wanneer de daglengte en temperaturen vergelijkbaar zijn met de periode van vóór de zomer, hoewel minder uitbundig.

Een voorbeeld daarvan is de Gaspeldoorn (Ulex europaeus, - foto). De gele bloemen zijn volop in het voorjaar te vinden, maar ook nu steken de gele vlinderbloemen weer af tegen de achtergrond van een nu bruiner wordend landschap vol Struikhei (Calluna vulgaris).

Tekst en foto door Nils van Rooijen, 1 oktober 2016, © Flora van Nederland