Aan de slag met planten. Natuurtuinen Jekerdal, Drabbelstraat 7, Maastricht, 20.00 uur
toegang gratis; aanmelden bij Irma Kokx, e-mail

De werkgroep Flora van IVN Maastricht organiseert op woensdag 15 januari om 20.00 uur een lezing over de website ‘Flora van Nederland’ in de Natuurtuinen Jekerdal.
Maurice Martens van Flora van Nederland zal ons meenemen in de plantenwereld en hoe wij de website kunnen inzetten bij zelfstudie, tijdens een florabijeenkomst of bij een cursus over planten.

De avond staat open voor alle floraliefhebbers en voor wie meer wil weten. De toegang is gratis.

Wat is de website ‘Flora van Nederland’?
Het is een online zelfstudiesysteem dat planten dichterbij de mensen brengt. Kern van Flora van Nederland zijn de unieke videodeterminaties waarin de kenmerken van de planten worden getoond en uitgelegd, de omgeving waar de plant staat in beeld wordt gebracht en voorts hoe door middel van teksten de informatie en kennis verder kan verdiepen.
Flora kent een uitgebreid studiepakket waarin de kenmerken van planten worden uitgelegd door foto’s en tekeningen en beschrijvingen.
Gekoppeld aan de website ‘Flora van Nederland’ is een simpele determinatie-optie die zelfstandig te gebruiken is onder de naam Florakompas.