De Nova Flora Neerlandica is een nieuwe unieke florareeks die alle inheemse en ingeburgerde plantensoorten in Nederland uitgebreid beschrijft. Deze reeks is een must voor iedere plantenliefhebber, van amateur tot professional. Nadat in 2021 het eerste deel verscheen over Wolfsklauwen, Biesvarens, Paardenstaarten en Varens is nu deel twee verschenen: Zegge | Carex.

Dit deel behandelt het grootste plantengeslacht in Nederland, Carex, in het Nederlands Zegge geheten, behorende tot de familie der Cyperaceae (Cypergrassen). Vanwege het grote aantal soorten, die dikwijls veel op elkaar lijken, is dit geslacht zowel “verguisd” als zeer geliefd. Er komen in ons land 60 inheemse soorten zeggen voor; 13 zijn ingevoerd van elders, waarvan twee als ingeburgerd worden beschouwd.

Ook wordt uitvoerige aandacht besteed aan alle 33 Carex-hybriden die er in ons land bekend zijn. Na een inleidend deel volgt een determinatiesleutel voor alle in Nederland voorkomende Carex-taxa, exclusief de hybriden. Van alle soorten, ondersoorten, variëteiten en hybriden wordt een uitvoerige beschrijving gegeven volgens de meest recente inzichten inzake de taxonomie en nomenclatuur. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de globale en Europeseverspreiding, evenals aan de ecologie.

Het boek mag als een waardige opvolger worden beschouwd van het in 1954 verschenen deel van de Flora Neerlandica, waarin uitgebreid aandacht werd besteed aan het geslacht Carex, inclusief hybriden. Ondertussen zijn er nieuwe inheemse en ingevoerde soorten gevonden, evenals een flink aantal nieuwe Carex-hybriden. Ook is een aantal soorten van wetenschappelijke naam veranderd.

Iedereen die beroepsmatig of vanuit serieuze liefhebberij bezig is met de Nederlandse wilde planten zou dit boek als naslagwerk op de boekenplank moeten hebben staan. Ondanks de wetenschappelijke inhoud is het eenvoudig geschreven, waarbij technische en buitenlandse termen zo veel mogelijk vermeden zijn.

  • Hèt nieuwe standaardwerk over de flora van Nederland
  • Rijk geïllustreerd
  • Unieke florareeks voor amateurs en professionals 

Auteurs: Jacob Koopman, Frits van Beusekom, Harry Waltje, Erik Simons

Verkrijgbaar in de boekhandel en via onze partner KNNV uitgeverij