Planten zijn worden alom gewaardeerd. In de naamgeving zien we tal van positieve referenties naar het uiterlijk of het gebruik van de plant. Denk maar aan woorden als 'fraai', of 'schoon'.

Het Echt Duizendguldenkruid (Centaurium erythraea) lijkt het meest letterlijk gewaardeerd te worden. De roze tot rode bloemen die je in de duinen en duinvalleien kan vinden, zijn zelfs steeds meer waard geworden. De plant werd bekend omdat het de wonden van de Griekse held Heracles (latijn: Hercules) heeft genezen. Hierdoor was de plant veel waard, bijvoorbeeld 100 goudstukken oftewel centum auri. In Nederland deden ze er een schepje bovenop en maakte er 1000 goudstukken (gulden) van. Hopelijk heeft de soort bij de volgende naamgeving geen last van de economische crisis.

Tekst en foto door Nils van Rooijen, 7 augustus 2018, © Flora van Nederland