Boekbespreking door Maurice Martens

Nova Flora Neerlandica is een initiatief van de Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging. Het doel is een nieuwe wetenschappelijke flora te verzorgen in de traditie van Flora Neerlandica, een initiatief uit de tweede helft van de negentiende eeuw om de Nederlandse vaatplanten tot in detail te beschrijven. Deze Flora Neerlandica is destijds nooit in zijn geheel tot stand gekomen.
Van de Nova Flora Neerlandica is nu het eerste deel beschikbaar. Hierin worden de inheemse plantensoorten uit de families Wolfsklauwen, Biesvarens, Paardenstaarten en Varenfamilies diepgaand behandeld. Bij de exacte indeling van de soorten worden de nieuwste wetenschappelijke inzichten toegepast. Alle soorten zoals ze in de Heukels’ Flora van Nederland (2020) zijn opgenomen worden behandeld. Hun plantkundige kenmerken worden precies en in detail beschreven; de standplaatsfactoren worden uiteengezet en ook de verspreiding van mondiaal tot lokaal komt aan de orde. Variaties die beschreven zijn binnen de soort worden ook voorgesteld. Sleutels om gevonden planten tot de juiste families en geslachten te brengen, resp. tot de juiste soort zijn eveneens in dit eerste deel van de Nova Flora opgenomen. Fraaie foto’s van de planten en hun onderdelen zijn met grote zorg en deskundigheid vervaardigd en illustreren de uitvoerige teksten. Ook een habitatfoto van de soort op zijn standplaats ontbreekt niet.
Voor wetenschappers en liefhebbers die dieper in willen gaan op alle karakteristieken van onze inheemse wilde planten, is dit het nieuwe standaardwerk, dat in een aantal opzichten niet alleen een waardige opvolger is van de Oecologische Flora van Weeda et al., maar ook een uitbreiding daarvan, voorzover alle soorten behandeld worden.
Een handige verklarende woordenlijst en een uitgebreide index completeren dit eerste deel, waaraan een groot aantal deskundigen hun inbreng hebben gegeven.
Ik kan mij voorstellen dat mensen die via de website Flora van Nederland kennis gekregen hebben van de diversiteit van onze wilde flora en aangestoken worden door nieuwsgierigheid en alomvattende kennis willen verwerven, in een aantal gevallen zullen grijpen naar dit eerste deel van Nova Flora Neerlandica en halsreikend uitzien naar de volgende delen, die hopelijk snel zullen volgen.

Maurice Martens 

Verkrijgbaar in de boekhandel en via onze partner KNNV uitgeverij

Onderstaand het persbericht van uitgever KNNV:

Er zijn maar weinig landen waarvan de flora zo goed bekend is als Nederland. Toch is er tot op heden geen up-to-date ­standaardwerk waarin alle inheemse plantensoorten uit­gebreid worden behandeld.

  • Hèt standaardwerk over de flora van Nederland
  • Rijk geïllustreerd met prachtige botanische platen
  • Unieke florareeks voor amateurs en professionals

De Nova Flora Neerlandica wordt een reeks die alle inheemse en ingeburgerde plantensoorten in Nederland uitgebreid beschrijft. Hiermee wordt de Nova Flora Neerlandica hèt standaard­werk over de flora van Nederland. Mede door schitterende botanische platen mag dit werk bij geen planten­liefhebber, amateur en professional, ontbreken.

Auteurs  van Nova Flora Neerlandica, deel 1 Wolfsklauwen, biesvarens, paardestaarten en varens

Rense Haveman is ecoloog verbonden bij het Rijksvastgoedbedrijf, waar hij de vegetatiekarteringen op defensieterreinen uitvoert. Hij schreef in diverse standaardwerken, waaronder De vegetatie van Nederland en Elseviers Encyclopedia of the World’s Biomes en publiceert regelmatig over de Nederlandse flora en vegetatie.

Roel Lemmens was werkzaam bij Wageningen Universiteit als Plantentaxonoom voor programma’s aan nuttige tropische planten (Azië, Afrika). Hij was redacteur en auteur van vele boeken en Internet-databestanden over tropische gewassen, en daarnaast docent aan de leerstoelgroep Biosystematiek.

Iris de Ronde is als ecoloog werkzaam bij het Rijksvastgoedbedrijf, waar ze zich bezighoudt met de monitoring van vegetatie op defensieterreinen. Regelmatig verschijnen artikelen van haar hand over de Nederlandse flora en vegetatie in diverse tijdschriften. Ze is auteur van diverse hoofdstukken in de Revisie vegetatie van Nederland.

Erik Simons is actief als vegetatiekarteerder voor verschillende natuurorganisaties. Hij is gastonderzoeker bij Naturalis, waar hij onderzoek doet aan planten in Nederland en Tropisch Afrika. Erik is auteur van diverse standaardwerken, waaronder de Flore du Gabon.

Joop H.J. Schaminée  (1957) is vegetatiekundige en als hoogleraar verbonden aan de universiteiten van Wageningen en Nijmegen. Samen met Victor Westhoff richtte hij de Plantensociologische Kring Nederland (PKN) op.  Naast het mede opzetten van het ecologisch kennissysteem SynBioSys en de Landelijke vegetatiedatabank heeft hij een indrukwekkende lijst publicaties op zijn naam staan waaronder het standaardwerk ‘De vegetatie van Nederland’, de Natura 2000 reeks ‘Europese natuur in Nederland’ en ‘Veldgids Plantengemeenschappen’. Hij zet zich in voor de bescherming en promotie van de Nederlandse natuur. Het ambitieuze project Het Levend Archief en zijn optreden in de televisie reeks Professors op Pad zijn daar recente voorbeelden van.

Wim de Winter is bioloog, fotograaf en botanisch illustrator. Hij werkt als onafhankelijk onderzoeker aan de varenflora in Nederland en de rest van de wereld. Als fotograaf ontwikkelde hij een eigen aanpak en techniek om fotografie te gebruiken als medium voor de botanische illustratie.

Verkrijgbaar in de boekhandel en via onze partner KNNV uitgeverij

Geplaatst op 8 augustus 2021 en bijgewerkt op 28 november 2021