Voor een rechtgeaard florist zijn de wintermaanden een vervelende tijd. Je hongert naar bloemen, kijkt de planten als het ware uit de grond en bent blij met bloeiende hazelaars en de eerste sneeuwklokjes.

Zoals in voorgaande afleveringen getoond is er ook altijd wel wat wintergroen, maar toch... Om het wachten te verlichten biedt het kijken naar oude plantenresten een uitkomst. Dat is boeiender dan je zou verwachten. Waarom prijken nog overal bloemen van de Reukeloze kamille (Tripleurospermum maritimum), terwijl de Echte kamille (Matricaria recutita) in geen velden of wegen meer te bekennen is? Onder de grassen blijkt Kropaar (Dactylis glomerata) een stugge volhouder. En van de hoge kruiden zijn Boerenwormkruid (Tanacetum vulgare) en Gewoon knoopkruid (Centaurea jacea; foto) opvallend veel aanwezig. Maar toch, laat de lente maar komen!

Tekst en foto door Joop Schaminée, 18 januari 2019, © Flora van Nederland