Persbericht van Dominique van de Kamp en Jaap Molenaar 7 april 2022, bijgewerkt op 7 mei 2022

Bijenstichting, Flora van Nederland en Stichting Steenbreek starten campagne om anders te maaien

Als we zo doorgaan, blijven er binnen korte tijd geen insecten meer over in Nederland. Daarom introduceren de Bijenstichting, Flora van Nederland en Stichting Steenbreek een campagne in mei, om tuineigenaren en gemeenten ertoe te bewegen minder en anders te gaan maaien: Maai Mei Niet. De titel van de campagne slaat op het advies voor tuinbezitters om in de maand mei (een deel van) het gazon niet te maaien.

Door minder te maaien krijgen onder meer bijen, kevers, vlinders en hommels meer voedsel. Door het gras maar om de 4 weken te maaien, worden tot tien keer meer bijen aangetrokken, zo blijkt uit de ervaring die ze in Groot-Brittannië hebben met No Mow May. Bovendien is langer gras ook beter bestand tegen droogte en hitte.

Het areaal aan gazons in tuinen in Nederland is gelijk aan de oppervlakte van 11.000 voetbalvelden. Dat betekent dat dat behoorlijke impact kan hebben op de biodiversiteit. Voor Steenbreek, Flora van Nederland en de Bijenstichting aanleiding om de campagne van Maai Mei Niet in eerste instantie te richten op tuinbezitters, maar ook gemeenten spelen bij het verhogen van de biodiversiteit een belangrijke rol met de bermen en groenstroken die een enorm areaal vormen. Dat gaat over vele duizenden strekkende kilometers: circa 140.000 kilometer bij wegen, 17.500 kilometer bij dijken en ongeveer 3000 kilometer bij spoor.

Tuinbezitters: meedoen voor de nectarscoreVoor tuinbezitters is het uitgangspunt van Maai Mei Niet – minder maaien – een mooie manier om kennis te maken met de positieve gevolgen van een maandje niet maaien in de eigen tuin. Iedereen kan meedoen door zelf een gedeelte van het gazon laten staan om vlinders, vogels, bijen en andere insecten te helpen overleven.

Als tuinbezitter kan je ook een stapje verder gaan en je gazon aanmelden via de website. Je ontvangt gelijk leuke tips om mee te doen: tel het laatste weekend van mei jouw kruidachtige planten in een vierkante meter van je gazon en geef deze aan ons door, zodat de bijenstichting jouw nectarscore kan berekenen. Met alle resultaten van Nederland weten we na deze maand wat er groeit in onze omgeving en hoeveel extra bijen we in mei helpen overleven.

Webinar professionals: ‘tijd voor een goed maaibeleid’ op 17 mei om 11:00 Voor gemeenten is de campagne ‘Maai Mei Niet’ een aanleiding om je nog meer bewust te worden van ecologisch bermbeheer, met als doel het verhogen van de biodiversiteit.

Op dinsdag 17 mei organiseert Steenbreek het webinar ‘goed maaibeleid voor biodiversiteit’ in samenwerking met Kleurkeur en de gemeente Arnhem, met voldoende ruimte voor vragen. Aanmelden kan alvast via het aanmeldformulier van Steenbreek

Hou voor meer informatie de website MaaiMeiNietNederland in de gaten.