Deze maand was de op één na warmste november ooit gemeten. Hoewel er vaak wordt gedacht dat hoge temperaturen er voor zorgen dat planten langer kunnen bloeien geldt dit niet voor alle soorten.

De meeste soorten stemmen hun bloei af op andere seizoenale verschijnselen waarbij lichtduur erg belangrijk is... en tevens onafhankelijk is van de temperatuur. Toch zijn er tal van soorten die ook doorbloeien tot ver in het najaar of zelfs het jaar rond in bloei staan. Omdat de vorst planten fysiek kan beschadigen, kan het ontbreken van temperaturen onder het vriespunt de bloeiperiode ook flink rekken.

Op de foto staat een recente waarneming van Gewone engelwortel (Angelica sylvestris), tevens een langbloeiende soort die vaak te vinden is in lemige ruigten en natte bossen. De grote verschijning en grote bloeischermen, die doen denken aan die van de Gewone Berenklauw (Heracleum sphondylium), maken dat de de plant extra in het oog springt in november.

Tekst door Nils van Rooijen, foto door Arjan de Jong, 27 november 2017, © Flora van Nederland