Planten reageren op hun omgeving. Het is natuurlijk bekend dat ze op licht reageren en dat sommige planten reageren op beweging, zoals bijvoorbeeld Klein springzaad (Impatiens parviflora). Vaak wordt er zelfs beweerd dat planten kunnen horen en beter groeien onder bepaalde muziek.

Nu hebben Amerikaanse wetenschappers aangetoond dat planten ook onderscheid kunnen maken in geluiden en ook verschillend reageren op die geluiden. De wetenschappers hebben planten van de Zandraket (Arabidopsis thaliana) opgenomen geluiden laten horen van knagende rupsen. De plantjes schoten meteen in de verdediging en begonnen gifstoffen tegen de rupsen aan te maken. Als de wetenschappers geluiden lieten horen van de wind of scharrelende insecten, deden de plantjes dit niet.

De planten leken als het ware angstig te worden van de knaaggeluiden van niet aanwezige rupsen. Planten hebben natuurlijk geen oren maar kunnen dus wel vibraties  van de lucht opvangen. Eigenlijk zetten de planten dus geluid om in beweging in delen van de plant. Zo gebruiken ze hun stengels en bladeren als een soort trommelvlies.

Tekst en foto door Nils van Rooijen, 4 juli 2018, © Flora van Nederland