Ogenschijnlijk lijken er wel evenveel bloemvormen als bloemen van plantensoorten te zijn. De vormenrijkdom van bloemen is schier onbeperkt. Toch is er als we nauwkeuriger gaan kijken naar de diverse bloemvormen een duidelijke regelmaat te vinden. Het is zelfs zo, dat sommige bloemvormen heel kenmerkend zijn voor een grotere groep van plantensoorten. Dat valt heel erg goed op bij het nader beschouwen van sommige plantenfamilies.

Wanneer we bijvoorbeeld de bloemen bekijken van de plantensoorten uit de Vlinderbloemenfamilie dan zijn deze niet alleen allemaal tweezijdig symmetrisch, dat wil zeggen dat je maar op één manier de bloem, als je die van voren bekijkt, in twee identieke helften kunt delen die elkaars spiegelbeeld zijn. Nu zijn er wel meer families waarvoor dit geldt, bijvoorbeeld voor de plantensoorten uit de Orchideeënfamilie. Maar als je de vorm van de bloemen van orchideeën en vlinderbloemen met elkaar vergelijkt dan zie je duidelijk onderscheid.

Maar binnen de Vlinderbloemenfamilie is er een opmerkelijke overeenkomst tussen alle bloemen van de diverse plantensoorten uit deze familie. De vorm van de bloem is hier zelfs kenmerkend voor de hele familie en je kunt de soorten uit deze familie dan ook altijd door de bloemvorm direct thuis plaatsen in de Vlinderboemenfamilie.

Bekijk de wereld van bloemvormen