H. (Leni) Duistermaat, 2020, Heukels’ Flora van Nederland. Naturalis/Noordhoff

Deze nieuwe 24ste druk van de standaard Flora van Nederland biedt de florist een ingang naar de meer dan 2000 plantensoorten die in Nederland in het wild zijn waar te nemen of zijn waargenomen. Met een uitgebreide inleiding over invasieve exoten worden ook aan deze soorten, die in een aantal gevallen onze eigen inheemse flora verdringen, recht gedaan. Immers het is van het grootste belang deze invasieven te herkennen en eventueel te bestrijden. Ook is in deze nieuwste uitgave aan de hand van modern moleculair biologisch onderzoek een aantal plantensoorten van geslacht en naam gewijzigd, waardoor de florist nog beter op de hoogte kan komen van de evolutionaire ontwikkeling die onze flora heeft doorgemaakt. Voor de website Flora van Nederland dient de Heukels al jaren als wetenschappelijke basis voor de indeling van de plantensoorten.

Maurice Martens, hoofdredacteur, 3 mei 2020. Flora van Nederland, wilde planten in hun omgeving online

H. (Leni) Duistermaat, 2020, Heukels’ Flora van Nederland. Naturalis/Noordhoff