Waarneming.nl gebruikt voor de invoer en beeldherkenning respectievelijk ObsMapp (of iObs voor iOs) en  Obsidentify voor zowel Android en iOs. ObsMapp/iObs is handig voor het invoeren van offline veldwaarnemingen. De offline Obsidentify apps voor verschillende soortengroepen zijn handig maar niet up-to-date. De nieuwe Obsidentify maakt nu beeldherkenning mogelijk voor zo’n 14.000+ soorten in Nederland en België. Deze nieuwe versie is alleen online te gebruiken. ObsMapp integreert zowel de online als de offline Obsidentify apps. ObsMapp heeft verder diverse geavanceerde invoerfuncties voor specialisten, Obsidentify is beperkt tot beeldherkenning en het opslaan in de database en hierdoor voor een groter publiek toegankelijk.  
Waarnemingen kunnen ook online ingevoerd worden met behulp van de website Waarneming.nl, Waarnemingen.be, inclusief beeldherkenning, en buiten Nederland en België met Observation.org, daar vooralsnog zonder beeldherkenning.
Soortherkenning met meer dan 90% zekerheid (confidence)  kunnen direct als zeker worden ingevoerd in de database. Bij lagere zekerheid worden meerdere mogelijke soorten gegeven, die als onzeker kunnen worden geselecteerd en opgeslagen. Het is ook mogelijk dat Obsidentify geen soort in de foto kan herkennen. In tweede instantie kunnen ook extra foto’s worden toegevoegd.
Bij de tegenhanger iNaturalist wordt zo mogelijk eerst familie, genus of soort benoemd, of anders de 10 beste mogelijkheden (zonder zekerhheidspercentages).

Tekst Jos Bonnemayer, foto Waarneming.nl,19 november 2019, © Flora van Nederland - 
Ontdek hoe de Apps van Waarneming.nl werken