Januari is in meteorologisch opzicht de tweede wintermaand. De gemiddelde temperatuur is over een zeer lange periode ongeveer 2,8 graden C. Het is de tijd dat de plantenwereld ogenschijnlijk helemaal in rust is.

Maar als je goed om je heen kijkt kun in januari toch leuke waarnemingen doen aan bloeiende planten. Allereerst vallen, zeker nu het dit jaar zo’n relatief warme herfst geweest is, de eerste bloeiende katjes op aan Hazelaars en Elzen. Deze katjes worden al in het voorgaande groeiseizoen van de bomen en struiken aangelegd en ontwikkelen zich gedurende de zomer en herfst. De katjes zijn dan als 3 cm lange ongeveer 3 mm dikke stijve uitlopertjes te zien aan de uiteinden van de takken en twijgen.

Maar gedurende de afgelopen warme herfst en relatief warme december maand van 2014 is de fysiologische ontwikkeling doorgegaan en zijn er al struiken en bomen met openstaande katjes van meer dan 8 cm lang en zo’n ruim halve cm dik. Ook kunnen bloeiende planten gevonden worden. Het zijn in het algemeen zeer klein blijvende soorten als Vroegeling, Vogelmuur, Straatgras en Klein kruiskruid. Mogelijk dat hier of daar al een bloeiwijze van Klein hoefblad gevonden kan worden. Opmerkelijk is dan helemaal dat op een beschutte plek op de Maastrichtse stadsmuur het Stengelomvattend Havikskruid staat te bloeien.

Tekst en foto door Maurice Martens, Wintermaand: Herman van Wissen, 6 januari 2017, © Flora van Nederland